หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สถานที่จำหน่าย คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้ ติดต่อเรา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 Track & Trace

Privacy


www.imallbaby.com
ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัว และมีนโยบายดังต่อไปนี้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคล

www.imallbaby.com จะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การสะสมแต้ม ฯลฯ  อีกทั้งเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ผ่านการดำเนินธุรกรรมใดๆ ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com ทางเราจะบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมนั้นๆไว้ อย่างน้อย 90 วันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ตรวจสอบ และติดตามผล โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.imallbaby.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

      1) ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ เช่นในกรณีที่เว็บไซต์ www.imallbaby.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบริษัทคู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากต้องมีการส่งผ่านข้อมูลใดๆ

หรือ 2) ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง

หรือ 3) การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.imallbaby.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บไซต์ www.imallbaby.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์  www.imallbaby.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์  www.imallbaby.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ด้วย Username และ Password ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ทุกเวลาเมื่อท่านต้องการ

หากท่านจำไม่ได้ หรือลืม Username และ Password ให้ท่านไปที่หน้าหลักหรือหน้าสมัครสมาชิก แล้ว Click ที่ “ลืมรหัสผ่าน” แล้วโปรแกรมจะนำท่านไปสู่หน้า Forgot Password หลังจากนั้นเพียงแค่กรอก Username โปรแกรมจะส่ง Username และ Password ไปยัง E-mail address ที่ท่านใช้สมัครโดยอัตโนมัติ

                                                                                                                                               Terms and Conditions     Privacy     Security     Contact Us
บริษัท อินสตาร์ คอร์ป จำกัด

37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700      

ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service): จันทร์-ศุกร์ 09:30-17:30น. (หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)

โทร. 088-7584348 , 02-2970197 / อีเมล์: imallbaby@gmail.com

 
  
view